• Επαναλαμβανόμενη (χαλάουα)
  • Βιολογική
  • Ηλεκτρόλυση